Kalkulačka na výpočet splátky, dotazník

Kategória: Design & GrafikaAplikácie & Užívateľské Rozhranie

Pridaný: 01. 04. 2016 13:00

Rozpočet: nie je

Uzavretie pož.: 22. 04. 2016 13:00

Kalkulačka:
Potrebujeme vytvoriť kalkulkačku, ktorá sa zašle klientovi, alebo zavesí na web. Klient po obdržaní vyplní potrebné údaje. Po vložení údajov vykoná prepočet. Klient dostane výsledok, kde bude zosumarizované jeho zadanie + ponuka (t.j. aký produkt sa mu odporúča a aké sú podmienky pri danom produkte). Klient informácie nebude zadávať ale bude si vyberať z preddefinovaných údajov. Kalkulačka by sa mala dať konfigurovať správcom.

Dotazník:
Potrebujeme vytvoriť dotazník, ktorý sa zašle klientovi emailom, umiestni na WEB a bude sa dať stiahnuť, alebo sa bude dať vytlačiť. Klient vyplní potrebné údaj - dotazník úloží, pošle, vytlačí. V dotazníku sa budú vypĺňať bunky textom, číslami, niektoré by sa mali dať vybrať, musí vyplniť všetky pokiaľ nie nepustí ho to ďalej. Dotazník bude mať cca 10 strán. Mal by mať profi vzhľad.

Špecifické požiadavky:

Potrebujete vytvoriť nový dizajn alebo úpravu existujúceho dizajnu? (nepovinné): Celkom nový dizajn

Máš doplňujúcu otázku k požiadavke?

Prihlás sa do svojho účtu freelancera a odošli otázku autorovi požiadavky.

Aktuálne ponuky(1):