Výborne! Platba prebehla úspešne.

Vaše objednané služby budú hneď aktivované.

Ďakujeme.

Prejdite na Vaše požiadavky

* Aktivícia služieb môže trvať niekoľko minút v závislosti od rýchlosti doručenia konečného potvrdenia o priebehu transakcie z banky.