Doprogramovať web (PHP+MySQL)

Kategória: WebSamostatná programovacia úloha

Pridaný: 20. 10. 2015 13:30

Rozpočet: nie je

Uzavretie pož.: 10. 11. 2015 13:30

Máme vytvorenú grafickú šablónu a z časti aj PHP kód k nej. Jedná sa o jednoduchý web, kde bude možné sa zaregistrovať a zadať si do databázy produkt (názov, výrobné číslo, certifikát - jpeg/pdf súbor s dátumom platnosti). Na základe dátumu platnosti bude možné zasielať notifikačné emaily / smsky kontaktnej osobe, ktorá upovedomí danú osobu o konci platnosti certifikátu (niečo obdobné, ako majú urobené stanice TK, EK pre autá).
Portál bude verejne dostupný pre firmy, ako aj jednotlivcov.
Čiže hierarchia je nasledovná :
1. Možnosť zaregistrovať firmu / jednotlivca, ktorý bude mať pod sebou svoje zaregistrované produkty. Ku každému produktu bude možné nadefinovať kontaktnú osobu, ktorá bude dostávať hlásenie o konci platnosti certifikátu. Jedna firma môže mať pod sebou viacero produktov.
2. Konto pre administrátora - ktorý uvidí všetky firmy, všetky produkty a bude môcť robiť správu.
3. SMS / Email notifikácia pre výrobky s končiacou platnosťou.

Platforma: PHP + MySQL (resp. nebránim sa aj inému riešeniu). Momentálne máme databázu MySQL.

Špecifické požiadavky:

Potrebujete vytvoriť nový kód alebo upraviť pôvodný? (nepovinné): Vytvoriť nový kód

Front end - Programovacie jazyky a technológie (nepovinné): HTML /CSS

Back end - Programovacie jazyky a technológie (nepovinné): PHP,ASP.NET

Databáza - Programovacie jazyky a technológie (nepovinné): MySQL,Microsoft SQL Server

V akom stave sa váš projekt práve nachádza? (nepovinné): Už je rozpracovaný

Máš doplňujúcu otázku k požiadavke?

Prihlás sa do svojho účtu freelancera a odošli otázku autorovi požiadavky.

Aktuálne ponuky(1):