webovú aplikáciu

Kategória: WebSamostatná programovacia úloha

Pridaný: 13. 03. 2017 16:43

Rozpočet: 1500 €

Uzavretie pož.: 03. 04. 2017 16:43

Dodanie do: 31. 03. 2017

Webovú databazovú aplikaciu. Do ktorej vyexportujem tabuľky z excelu s datami. Tam následne z datami pracujem, doplnanie, filtre a dotazy. Následne prehľady, do ktorých by mohli (do istých častí) vstupovať externí užívatelia a doplňať povolené udaje. Aplikácia generuje emaily pre vybraných užívateľov.

Špecifické požiadavky:

Potrebujete vytvoriť nový kód alebo upraviť pôvodný? (nepovinné): Vytvoriť nový kód

Back end - Programovacie jazyky a technológie (nepovinné): PHP

Databáza - Programovacie jazyky a technológie (nepovinné): MySQL

V akom stave sa váš projekt práve nachádza? (nepovinné): Mám už konkrétne špecifikácie

Máš doplňujúcu otázku k požiadavke?

Prihlás sa do svojho účtu freelancera a odošli otázku autorovi požiadavky.

Aktuálne ponuky(1):